Aan de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei

Daar ligt Veenendaal. Een plaats en gemeente in de provincie Utrecht.

Voor de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente de Omgevingsvisie Veenendaal 2030 vastgesteld. Hierin is de ambitie uitgesproken voor een gezonder, duurzamer en veiliger Veenendaal.

Daar past energiebesparing en het opwekken van duurzame groene energie heel goed in.

Welke oplossingen zijn hiervoor?

  • Elektriciteit opwekken met zonnepanelen in Veenendaal
  • Een zonneboiler om je water te verwarmen
  • Of andere duurzame oplossingen om je huis te isoleren

Zo draag ook jij je steentje bij aan de natuur en een comfortabele duurzame verwarming van je woning.

Iedereen wil graag minder CO2 uitstoot realiseren en duurzamer wonen en werken. Zo zorgen we samen voor een prettige en duurzame leefomgeving. Dit begint allemaal bij jezelf. Bij het nemen van energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen op je dak of bedrijf.

Betaalbare en duurzame energie

Ook in de 17 werelddoelen die ervoor zorgen dat de wereld een betere plek is om te leven staat betaalbare en duurzame energie op plek 7.

De energie die we wereldwijd gebruiken is nu nog grotendeels afkomstig van fossiele brandstoffen zoals kolen, aardgas en aardolie. Die voorraad is niet oneindig en het zorgt voor klimaatverandering en luchtvervuiling. Het gebruik van hernieuwbare bronnen stijgt gelukkig. Dit zijn bronnen die steeds weer worden aangevuld zoals de zon, wind en water.

Nederland verbruikt veel energie en we hebben nog niet zo’n groot aandeel in hernieuwbare energie.

Onafhankelijke voorziening van groene stroom

Breng jij hier verandering in? En stap over op andere energievoorzieningen. Zonnepanelen zijn een duurzame oplossing maar niet overal toepasbaar. En niet alle daken zijn er sterk genoeg voor. Soms mogen bestaande gebouwen niet met zware elementen worden behangen. Dan kun je ook een dak huren of zonnefolie gebruiken. Zonnefolies kunnen vrijwel op ieder oppervlak worden geïnstalleerd. Hiermee kun je toewerken naar een energieverbruik zonder schuldgevoel.

Op deze manier genereer je op een volledig duurzame manier elektriciteit uit zonlicht. En produceer je precies op de plek waar het nodig is. Dicht bij je huis of bedrijf.

Er is nog heel veel gebouwoppervlak onbenut. Wil jij ook toegang tot een onafhankelijke voorziening van groene stroom? Vraag dan nu advies.

× Hallo, waarmee kan ik je helpen?